قوانین و مقررات

چه مدت ما اطلاعات شما را حفظ می‌کنیم

ما اطلاعات کاربرانی که در وب سایت ما ثبت نام می‌کنند و همچنین اطلاعات شخصی را که در مشخصات کاربری ارائه می‌ دهند را ذخیره می‌کنیم.

همه کاربران می‌توانند اطلاعات شخصی خود را در هر زمان ببینند، ویرایش و یا حذف کنند.

مدیران وب سایت همچنین می‌توانند این اطلاعات را مشاهده و ویرایش کنند.